More selected projects

Za dverami

Mojím videom som reagoval na situáciu, ktorá vznikla zhodou okolností vo vnútorných priestoroch školy. Pri rekonštrukcií jedného z ateliérov sa vymieňala stará   drevená podlaha. Pod ňou sa ako podklad nachádzala hlina. 

Snímanie chovania koní som nemanipuloval. Je autentické. Ľudia sledujúci skrze pootvorené dvere vnútorný priestor miestnosti, svojím spôsobom napovedajú o inom druhu charakteru priestoru nachádzajúceho sa za dverami. Za dverami našej pozornosti.

Behind the doors

The aim of my video was to express the reaction on the coincidental situation which happened in the interior of the school building. As part of an art studio reconstruction it was required to replace the original wooden floor. Beneath the floor tiles a base layer of soil had been discovered. 

Recording of horses behaviour is not rigged. Is authentic .People observing the interior space of the room through the opened entrance were a testimony to a different character of the space existing behind the doors. Behind the doors of our interest.

Kone v Ateliéry slobodnej kreativity 3D / Živá socha, Horses in the Atelier of 3D free creativity / Living sculpture, 2011, photo: Marián Straka

Kone v Ateliéry slobodnej kreativity 3D / Živá socha, Horses in the Atelier of 3D free creativity / Living sculpture, 2011

Fotodokumentácia, foto: Tibor Nagy Grosso / Photo documentation, photo: Tibor Nagy Grosso, 2011