More selected projects

Reliéfy pre Latoura

2018

Reliefs for Latour

2018

1. Elektrický prieťahomer/ drevo, papier, drevovláknitá doska, kosť,
paroh, šišky, hniezdo/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

2. Lomová húževnatosť/ drevo, papier, drevovláknitá doska, šišky/
58x45,5x28,5cm/ 2018

3. Schéma prístroja pre pozdĺžnu a priečnu magnetizáciu/ drevo,
drevovláknitá doska, paroh/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

4. Magnetický prieťahomer/ drevo, papier, drevovláknitá doska,
kameň/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

5. Začiatok programu/ drevo, papier, drevovláknitá doska, zvieracia
lebka, šišky, mušľa/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

6. Vplyv koncentrátora napätia/ drevo, papier, drevovláknitá doska,
kosť, kameň/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

7. Základné tvary a rozmery tyčí pre skúšku rázom v ohybe/ drevo
zašpicatené bobrom, papier, drevovláknitá doska/ 58x45,5x28,5cm/
2018

8. Martensov zrkadlový prieťahomer drevo, papier, drevovláknitá
doska, paroh, mušle/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

9. Schéma impulzného ultrazvukového prístroja Hughes N-B/
drevo, papier, drevovláknitá doska, kosť, mušle/ 58x45,5x28,5cm/
2018

10. Schéma hydraulického pulzátora/ drevo, papier, drevovláknitá
doska, kosti, zvieracia lebka/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

11. Prekaliteľnosť ocelí/ drevo, papier, drevovláknitá doska, kosť,
drevokazné huby/ 58x45,5x28,5cm/ 2018

12. Postup pri zisťovaní medze pevnosti pri tečení/ drevo, papier,
drevovláknitá doska, kosť, drevokazná huba, mušľa/
58x45,5x28,5cm/ 2018

photo by: Adam Macko 1/6