More selected projects

PROFIL č. 3 2020

2020
Jana Geržová: PROFIL súčasného výtvarného umenia 3/2020, ročník XXVII, Profil Profilu Michal Machciník , Peter Megyeši: Periférie, hranice a momenty prechodu, s. 26-65, Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava 2020, ISSN: 1335-9770

PROFIL NO. 3 2020

2020
Jana Geržová: PROFIL of contemporary art 3/2020, ročník XXVII, Profil Profilu Michal Machciník , Peter Megyeši: Peripherals, boundaries and moments of transition
, s. 26-65, The circle of contemporary art Profil, Bratislava 2020, ISSN: 1335-9770

 

Photo: Palko Matia / onomatopoje.sk