More selected projects

 

KOMÉTA /UMENIE NA MIESTE X / ZÁDIELSKA DOLINA/

2023

 

COMET / ART IN THE SITE X / ZÁDIELSKA DOLINA/

2023

 

Dielo svojou siluetou evokuje letiacu kométu na horizonte. Tvar vznikol kombináciou recyklovaných častí technických a prírodných materiálov, a to bubna miešačky a vyhodených vianočných stromčekov. Objekt je inštalovaný na pomedzí prírodnej rezervácie a industriálnej krajiny, pričom pohľadovo a koncepčne prepája vápencové skaly Zádielskej doliny s neďalekou stavbou cementárne. Využíva pomerne jednoduchý vizuálny prejav a kontrastné spájanie materiálov do čitateľného znaku, ale zároveň je významovo a emotívne bohaté. Autor Michal Machciník v spolupráci s Doxa s.r.o. pracuje s iróniou a sugeruje kritické environmentálne úvahy o využívaní prírodných zdrojov spájaných s urýchlenou transformáciou krajiny a zmien jej vnímania. / text. @peter_megyesi

 

The silhouette of the work evokes a flying comet on the horizon. Shape was created by combining recycled parts of technical and natural materials, namely a mixer drum and discarded Christmas trees. Installed at the boundary between a nature reserve and an industrial landscape, the building links the limestone cliffs of the Zadiel valley with the nearby cement works in a visual and conceptual way. It employs a relatively simple visual expression and contrasting fusion of materials into a legible sign, but is also rich in meaning and emotion. The artist Michal Machciník, in collaboration with Doxa Ltd, works with irony and suggests critical environmental considerations about the use of natural resources associated with the accelerated transformation of the landscape and changes in its perception. / Text. @peter_megyesi

 

DCIM/100MEDIA/DJI_1589.JPGDCIM/100MEDIA/DJI_1589.JPG
KRT_Zadiel_prvyden_lowres-7KRT_Zadiel_prvyden_lowres-7
KRT_Zadiel_prvyden_lowres-6KRT_Zadiel_prvyden_lowres-6