More selected projects

 

‘Hljóðheimur Fossvogs’ - Zvuková krajina miesta Fossvogur, Rreykjavik Island

2023

 

‘Hljóðheimur Fossvogs’ - Soundscape of Fossvogur, Rreykjavik Iceland

2023

 

 

Odhalenie sochárskeho diela  "Hljóðheimur Fossvogs" sprevádzané tanečným vystúpením. 
Trojrozmerný objekt usporiadaný do priestorovej schémy vizualizujúcej zvukové záznamy z údolia Kópavogur v Reykjavíku na Islande.  Betónový základ diela dopĺňa trojuholníková základňa vpísaná do trojuholníkovej schémy cesty pre peších a cyklistov. Terénne úpravy sú vytvorené z čierneho lávového piesku, trávnika a kameňov z islandského pobrežia. Land-art : Soundscape of Fossvogur Autori: Mgr: Machciník Michal, Rongen Linde Hanna, Barák Matyáš - (Island) : GERÐARSAFN - Listasafn Kópavogs.

Rozmery sochy: 700x1500x1500x1500 cm, materiál: upcyklované naplavené drevo z islandského pobrežia

Dielo je dočasnou vonkajšou plastikou, ktorá vytvára dialóg medzi umením a prírodou a je výsledkom európskeho projektu, ktorého súčasťou sú @gerdarsafn a Prírodovedné múzeum Kópavogur.
V diele účinkujú traja tanečníci, ktorí na vernisáži so sochou interagujú.

Účinkujú: 
@gabrielmarling
@rebekkasol17
@linderongen
Fotograf: @sigridurmarrow

Umelci:
@matyasbarak
@michal.machcinik
@linderongen


* RE-USE je európsky projekt spolupráce, ktorý sa zameriava na vzťah medzi umením a prírodou. Krajiny, ktoré sú partnermi projektu, sú Island, Taliansko, Slovensko a Česká republika. Cieľom projektu je predovšetkým skúmať hranice medzi umením a prírodou prostredníctvom dočasných exteriérových umeleckých diel.
@sculpture_line

 

 

The opening of the outdoor sculpture : ‘Hljóðheimur Fossvogs’ accompanied by a dance performance. Sculpture size: 700x1500x1500x1500 cm, Material: upcycled drifted wood from Iceland coast 

A three-dimensional object arranged in a spatial scheme visualizing audio recordings of the Kópavogur Valley, Reykjavik, Iceland.  The concrete base of the work is completed by a triangular base inscribed into the triangular scheme of the pedestrian and bicycle road. The landscaping is created with black lava sand, turf and stones from the coast of Iceland. Land-art : Soundscape of Fossvogur Authors: Machciník Michal, Rongen Linde Hanna, Barák Matyáš - (Iceland) : GERÐARSAFN - Listasafn Kópavogs.

The artwork is a temporary outdoor sculpture which creates a dialogue between art and nature, and is a product of a European project which @gerdarsafn and the Natural History Museum of Kópavogur are a part of.
Three dancers perform in the piece and interact with the sculpture at the opening.

Performed by:
@gabrielmarling
@rebekkasol17
@linderongen

Photographer: @sigridurmarrow

Artists sculpture creation:
@matyasbarak
@michal.machcinik
@linderongen

* RE-USE is a European collaborative project that focuses on the relationship between art and nature. The countries that are partners in the project are Iceland, Italy, Slovakia and the Czech Republic. The purpose of the project is primarily to explore the boundaries between art and nature through temporary outdoor artworks.
@sculpture_line