More selected projects

Reliéfy pre Latoura II. 

Stratégiou pri tvorbe výtvarných prác v obci Málinec mi bol fyzický pohyb v lesnom okolí obce. Na základe bohatého nájdeného zdroju prírodných a  antropocénnych artefaktov v tomto prostredí, som vytvoril  sériu objektov, reliéfov a priestorových plastík. Táto forma práce vo vnútornom priestore lesa je mojou základnou výtvarnou praxou už niekoľko rokov a v súčasnosti tvorí jadro moje dizertačnej práce. Fyzická prítomnosť na lazoch Štefančíkovci a Brložno či vrchole Jasenina, Vodnej nádrže Málinec, či Ozdínskeho hradu mi bola bohatým zdroj inšpirácie. 

Nájdený materiál sa stal formálnoukostrou voľných sochársko-priestorových výtvarných prác, ktoré kombinujú geometrické kresby a prírodniny v novej experimentálnej polohe. V obsahovejrovine sa práca stáva poctou zaniknutým osádáma lazom:Hámor, Hrozinovo, Chmelnná a Šťavica, ktoré sú dnes pod hladinou Vodnej nádrže Málinec. Vzácne stromoradie Maklury oranžovej a odtlačoky a fragmenty jej kôry sa pretavili do súčasných sochárskych plastík a reliéfov. 

Reliefs for Latour II.

Séria: Reliéfy pre Latoura II

1. Mechanický trhací stroj FM 1000 / geometrická kresba, drevo, papier, frotáž kôry stromu, kôra, kosť, šiška/ 81,5x43,5x10cm/  2019

2. Mechanický trhací stroj ZDM 10/ geometrická kresba, drevo, frotáž kôry stromu, papier, kosti/ 75,5x49x8cm/ 2019

3. Schéma hydraulického trhacieho stroja/ geometrická kresba, drevo, frotáž kôry stromu, papier, lebka s parohmi, kosti/ 76x51,5x20cm/ 2019

4. Postup tečenia RTt/ geometrická kresba, drevo, frotáž kôry stromu, kôra, papier, kosti/ 63x45x8cm/ 2019

5. Mechanické a krehkolomové charakteristiky mikrolegovanej ocele/  geometrická kresba, drevo, frotáž kôry stromu s fragmentami nápisov, papier, čeľusť, kôra/ 63x45x8,5cm/ 2019

fotografie diel: Marek Jančúch