More selected projects

Hoplit 2020nl.: polyesterová živica, sklolaminát / 193x125x83cm/2017-2020 / Hoplite 2020 AD.: polyester resin, fiberglass / 193x125x83cm / 2017-2020

Hoplita 2020nl.

Hoplite 2020 AD.

Výstava TOOL ACTIVITY s pracovným podnázvom “Od pästného klinu ku smartfónu a od lovca k kyborgovi” pojednáva o problematike nástroja, ako predĺženej ruke a rozšírenia tela ako takého. Prvé sofistikované nástroje (pästný klin) archeológia datuje do obdobia spred 1,76 milióna rokov. Tento údaj predstavuje abstraktnú informačnú časovú os, ktorá zaznamenáva vývoj objektu, ktorýrozširuje, zefektívňuje a inak dopĺňa ľudské telo.

kurátor výstavy: Nikolas Bernáth

The exhibition TOOL ACTIVITY with the working subtitle "From fist wedge to smartphone and from hunter to cyborg" deals with the issue of the tool as an extended hand and the extension of the body as such. Archaeology dates the first sophisticated tools (the fist wedge) to 1.76 million years ago.
This date represents an abstract informational timeline that records the evolution of an object thatextends, streamlines, and otherwise complements the human body.


 

Tool Activity 22.6.2022-15Tool Activity 22.6.2022-15
Tool Activity 22.6.2022-36Tool Activity 22.6.2022-36
Tool Activity 22.6.2022-35Tool Activity 22.6.2022-35
Tool Activity 22.6.2022-22Tool Activity 22.6.2022-22