More selected projects

Pustovník Svorad, 90x90x90 cm, epoxidová živica, drevo, kameň, 2015 / Svorad the Hermit,  90x90x90 cm, epoxy resin, wood and stones, 2015

Pustovník Svorad

V druhej časti diplomovej práce – figurálnej plastike – reagoval na iný druh mníchovho mučeníctva, v rámci ktorého si okolo krku uväzoval drevenú konštrukciu s kamennými závažiami, ktoré ho udierali pri zaklánaní hlavy. Machciník sa tu pokúsil odhaliť a zhmotniť individuálny myšlienkový systém ako dôležitú súčasť života mnícha, ako aj zvnútornelé i externé zdroje inšpirácie. (lg)

Svorad the Hermit

In the second part of diploma thesis — a figurative sculpture — he responded to the other aspect of the monk's martyrdom, when he tied a wooden structure with stone weights around his neck, which hit him whenever he tilted his head. Machciník tried to reveal and materialise an individual system of thoughts as an important part of a monk's life and as an internalised and externalised source of inspiration. (lg) 

SPustovník Svorad, 90x90x90 cm, epoxidová živica, drevo, kameň, 2015 / Svorad the Hermit,  90x90x90 cm, epoxy resin, wood and stones, 2015

Pustovník Svorad, 90x90x90 cm, epoxidová živica, drevo, kameň, 2015 / Svorad the Hermit,  90x90x90 cm, epoxy resin, wood and stones, 2015