PRESS

2021

Medzi knihami: Michal Machciník

Kontexty mesta: Umelecké intervencie v Prešove

Art you can eat: DOKTORI

RTVS Rádio devín: Michal Machciník – Wunderkammer

Artalk: Michal Machciník v Múzeu Vojtecha Löfflera

Michal Machciník - WUNDERKAMMER
Link 1, Link 2

Artalk: ENVISION SADiS Slovak art days 2020-2021

Envision SadiS // Slovak Art Days in Sofia 2020-2021

Art you can eat: KASÁRNE KULTURPARK - NEW TRANSLATION


2020

Václav Janoščík
Overview Fact, brožúra k výstave, s.16-18, Galerie Kurzor, Centrum pro současné umění Praha, CZ, Praha 2020

SNG
Do divočiny

Nitrianska galéria
4 cesty prírodou

Jana Geržová: PROFIL súčasného výtvarného umenia 1/2020, ročník XXVII, Od nemej prírody k subjektu s vlastným hlasom, s. 6-20, Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava 2020, ISSN: 1335-9770

SNG katalóg
Alexandra Tamásová: Katalóg k výstave Do divočiny v Slovenskej národnej galérii, katalóg, s.14-26, Slovenská národná galéria, Bratislava 2020, ISBN: 978-80-8059-230-1, Link2

VSG
Machciník, Sikora, Sirka / Doktori

Artalk
Michal Machciník, Erik Sikora a Boris Sirka vo VSG

Artalk
Já, cholera, ztracená v mnohosti / Recenzia Natália Drtinová

Artalk
Overview Fact v Galerii Kurzor

Artalk
Jazyk a krajina / Recenzia Erik Vilím

Michal Machciník: Umenie v priestore a priestor v umeni - objekt, inštalácia a 3D realizácle. Podnázov: Dutina a vnútorný priestor v súčasnej sochárskej tvorbe., Dizertačná práca, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, KVUaI, 2020

2019


Artalk
Nevšechno v Desfourském paláci

New Translation

4+4 dny v pohybu – Nevšechno: výstava pro Desfourský palác


TECHNÉ v Galérii NTK


Web umenia

AFH002 [213714] Electron microscopy study and detail chemical analysis of structures of military stel from WWII as part of sculpture / Michal Machciník ... [et al.]  - 2019.In: Metallography and Fractography 2019 : Abstract Booklet. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 80-80 [print]. - ISBN 978-80-553-3285-7

AFH001 [213710] Microstructural and chemical analysis of military steel from WWII as part of sculpture / Michal Machciník ... [et al.]  - 2019.In: Metallography and Fractography 2019 : Abstract Booklet. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 79-79 [print]. - ISBN 978-80-553-3285-7 [MACHCINÍK, Michal - HORŇAK, Peter - HALAMA, Maroš - BARTUSZ, Juraj - KOVAĽ, Karol]

Flash Art Czech & Slovak Edition, s.36, No. 52 , Volume XV, June-August 2019 
Miroslav Kleban: The world's leading art magazine FLASH ART, art magazín, Flash Art Czech & Slovak Edition, s.36, No. 52
Volume XV, June-August 2019, i + i print spol. s r. o., ISSN: 1336-9644

SNG
Do divočiny, Slovenská národná galéria

Artalk
Do divočiny!

Nová synagóga Žilina
Vedúca skamenelina, Nová synagóga Žilina

Artalk
Vedúca skamenelina v Novej synagóge


2018


Slovak art days in Vilnius, Exhibition halls „Titanikas“ Gallery, Academy of arts in Vilnius, Litva, 2018 
Branislav Zurko: Kataóg DNI SLOVENSKĚHO UMENIA VO VILNIUSE/ SLOVAK ART DAYS IN VILNIUS, SADiV in Titanikas Vilnius, 6-23 Sep.2018, katalóg, s.39-40, Vladimíra Vajsová, Humenné, Kontext o.z. 2018, ISBN: 978-80-570-0244-4

Blok Magazine
Michal Machciník : NEOFYT/ absolútna skutočnosť, EQO, Priestor interaktívnej kultúry, Spišský Hrhov, SK
Adam Macko: Katalóg PROGRAM EQO 2018 Súhrnný katalóg, s.12-24, SARAHS SK, n.o. 2018, ISBN: 978-80-973065-1-9

Artalk
Michal Machciník : NEOFYT/ absolútna skutočnosť, EQO, Priestor interaktívnej kultúry, Spišský Hrhov, SK

Benetton
Luciano Benetton, Liliana Malta, Beata Jablonská: Imago Mundi / Luciano Benetton Collection, A Look from the Bridge, Contemporary Artists from Slovakia, publikácia s.176-177, Antiga Edizioni 2018, ISBN: 978-88-8435-018-3

Jaroslav Jarema: Almanach FUTU REXX 20 ROKOV FAKULTY UMENÍ TUKE, s.173-203, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 04200 Košice, Slovakia, 2018, ISBN: 978-80-553-3406-6

Eva Masaryková: Katalóg NATURISTI A HUMORISTI MLADÉHO SLOVENSKÉHO SOCHÁRSTVA, katalóg, s.16-17, OZ Cabeza Colectiva, Galerie mesta Blanska 2018, ISBN: 978-80-972972-0-6, EAN: 97880972972062017


Artalk
Naturisti a humoristi mladého slovenského sochárstva, Galerie města Blanska, CZ

Gabriela Garlatyová: Zborník MG RS 2012 - 2016 + 2017, zborník, s.122, Mestská geléria Rimavská Sobota 2017, ISBN: 978-80-972631-0-2

SME
Martin Šimovec: V Galérii M. A. Bazovského vystavili windsurfing. In MY TRENČÍN.SME.SK, roč. XX, 17.6.20172016


Radovan Čerevka: Homo Creatusz, Ateliér slobodnej kreativity 3D/ 1999-2015, publikácia s.30-33, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach Letná 9, 04200 Košice, Slovakia, 2016, ISBN: 978-80-553-2581-1


2015Artalk
Kebabb 15

Artalk
Homo Creātusz

Startpoint Prize
MICHAL MACHCINÍK

Peter Tajkov, Radovan Čerevka: Easterners, katalóg, s. 14, Múzeum Vojtecha Lofflera, Košice 2015, ISBN: 978-80-88760-69-6

Peter Tajkov: Katalóg študenských prác 2014/15, katalóg, s.64-65, FU TUKE, Košice 2015, ISBN: 978-80-553-2189-9

Michal Machciník: MIESTO A STOPA V KRAJINE, Diplomová práca, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, KVUaI, 2015

2013

Peter Tajkov: Fakulta umení, 15 rokov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, katalóg, s.43, FU TUKE, Košice 2013, ISBN: 978-80-553-1453-2

2011

Radovan Čerevka: MAKE UP GALLERY 2010, katalóg, s.6, Make Up collective, Košice 2011, ISBN: 978-80-970699-02