Do divočiny

Slovenská Národná Galéria, 11. mája 2019 — 30. apríla 2020
Schaubmarov Mlyn v Pezinku, Pezinok-Cajla
Kurátorka: Alexandra Tamásová

To the wild

Slovak National Gallery, May 11, 2019 - April 30, 2020
Schaubmarov Mill in Pezinok, Pezinok-Cajla
Curator: Alexandra Tamásová

Sakrálny priestor: Bivak II.

drevená konštrukcia, celta 263x120x120cm, 2014/2019
Súčasť jeho interiéru :
A. DVOJKRÍŽ, epoxidová živica, 62x63x7,5cm, 2014
B. SAKRÁLNA BÚDKA II., ready-made, preglejka, polystyrén, klince, 34x24x35cm, 2014

Fotografie čiernobiele:
1. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., KAM , 38,5x29cm, 2014
2. Kanál správ z okraja spoločnosti I-  III.,WU-TANG CLAN, 56x84cm, 2011
3. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., LEBKA A HNÁTY, 39x29cm, 2014
4. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., TATRA, MATRA, FATRA, 27x20,2cm, 2014
5. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., DVOJKRÍŽ, 39,5x29,6cm, 2011
6. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., LUNÍK 9, 56x84,5cm, 2014
7. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., DO ÁZIE, 56x84,5cm, 2014

Fotografia farebná:
8. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., AMEN , 15x25,5cm, 2012
8.A., Objavenie Bivaku II., 64x43,6cm, tlač na drevotrieske, 2014

Frotáž kôry stromu:
9. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., 50 CENT, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 21x29,5cm, 2012/2013
10. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., 1FC FANS, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 21x15cm, 2012/2013
11. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., KRÍŽ, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 29,5x21cm, 2012/2013
12. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., SRDCE, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 30x42cm, 2012/2013

Súsošie: Pocta Ďatlovi II

A., Pocta Ďatlovi II, zváraná kovová konštrukcia, 265x60x50cm, 9 kusov odliatkov ďatlích dutín- Dutina v ktorej sa utvára čas I-IX(autorská technika, pur pena, drevo) 2018/2019
B., Pocta Ďatlovi II, zváraná kovová konštrukcia, 242x110x110cm, 9 kusov odliatkov ďatlích dutín- Dutina v ktorej sa utvára čas IX-XVIII(autorská technika, pur pena, drevo) 2018/2019
C., Pocta Ďatlovi II, zváraná kovová konštrukcia, 238x84x80cm, 9 kusov odliatkov ďatlích dutín- Dutina v ktorej sa utvára čas XVIII-XXVII(autorská technika, pur pena, drevo) 2018/2019

fotografie diel s povolením autora:
Juraj Starovecký
——
Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Dočasné pracovisko:
Kollárovo nám. 10, 811 07 
E Juraj.Starovecky@sng.sk
W sng.sk webumenia.sk